פרוייקט:
בית פרטי
תכנון:
י . מאירי ר. פליישר
אתר:
עומר
שטח:
250 מ"ר
תאריך:
1997

הבית הוא מערכת מרחבית המורכבת משני אובייקטים אורכיים המקבילים זה לזה. המנסרה האדומה, היא חלל המגורים, והחפירה, היא הבריכה.
האובייקטים מגוננים על הרווח שנוצר בניהם,כלומר החצר, ומבדילים את הפנים המלאכותי, המעוצב, מן החוץ המדברי . המתח החזותי והשימושי שנוצר בין שני המרכיבים מתווה ומעשיר את חיי היומיום של המשפחה

הקודם| הבא